Köpvillkor

Tack för att du visar intresse för Nanoks produkter.  I texten nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp samt vilka rättigheter du har. Vid eventuella frågor är det bara att kontakta oss, så förklarar vi om något är otydligt för dig som kund. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

ALLMÄNT

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

BESTÄLLNING

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

BETALNING OCH LEVERANS

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans sker inom 3-14 dagar, oftast inom en vecka, såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Med leverans menas att varorna skickas från oss inom angiven tid. Därtill tillkommer Postnords leveranstider. Vi reserverar oss för eventuella förseningar på grund av faktorer som vi ej kan påverka.

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet kommer det klart framgå under beställningsprocessen.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige samt inom EU.

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

AVBESTÄLLNING

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

ÅNGERRÄTT

Hos oss har du ångerrätt i 30 dagar. Du har inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

RETURPOLICY

  • Du har 14 dagar på dig att returnera en order efter att du tagit emot den.
  • Upplever du att varan inte motsvarar de förväntningar du har kan du kontakta oss inom 14 dagar innan du skickar tillbaka varan.
  • Du står för returkostnaden om inget annat är överenskommet.
  • Har du frågor om vår returpolicy kan du alltid kontakta oss på [email protected]

KLAGOMÅL OCH GARANTI

Du kan, inom 2 år efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta eller på annat sätt inte följer dina önskemål. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de varor som klagomålet gäller. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts. Alla klagomål som lämnas inom två månader från det att defekten upptäcks räknas som lämnade i god tid.

Vi lagar och försöker återställa eventuella defekta produkter som uppkommit utav företaget och ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss.  

Vårt mål är att produkterna ska hålla för många års dagligt användande. Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss om din vara blivit sliten  eller om något gått sönder, såsom knapp eller ögla.