Tenntrådssmycken

  

Genuina material


Alla smycken tillverkas med vegetabiliskt garvade 
renskinn som innebär att skinnen är garvade med 
bark istället för t.ex. krom. Skinnen är ekologiska 
och ytan blir, i min mening, mer levande än vid en 
kemisk garvning. Bra både för dig som kund och 
för miljön!  Samtliga skinn kommer från renar som 
levt i våra vackra svenska skogar och fjäll!

Se våra modeller nedan